นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์

อ่านคำชี้แจง นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับเว็บไซต์: เกี่ยวกับการรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ใช้

ข้อมูลแต่ละประเภทจะมีการจัดการดังต่อไปนี้

  1. ข้อมูลที่เกิดขึ้นจากผู้ใช้งาน ความคิดเห็นของสมาชิกที่ปรากฏบนเว็บไซต์ จะต้องมีการแจ้งชื่อ และที่อยู่อีเมล์ทุกครั้ง ทางเว็บไซต์จะทำการบันทึกข้อมูลของท่านด้วยเบราว์เซอร์ เพื่อความสะดวกในการแสดงความคิดเห็นครั้งต่อไป เมื่อเข้าใช้งานคุกกี้ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ จึงไม่ต้องกรอกรายละเอียดทุกครั้ง เมื่อต้องการแสดงความคิดเห็น โดยคุกกี้เหล่านี้จะมีอายุ 1 ปี
  2. ข้อมูลอัตโนมัติที่ติดตามเมื่อท่องเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์มีการใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับความสะดวกในการให้บริการ เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ในการท่องเว็บที่ดีและสะดวกมากขึ้นในการค้นหา โดยที่คุกกี้เหล่านี้ไม่สามารถอ่านข้อมูลใด ๆ ที่อยู่ในอุปกรณ์ของคุณได้
  3. ข้อมูลจากแหล่งอื่น ทางเว็บไซต์จะรวบรวมตำแหน่งของผู้ใช้งาน ประเภทของอุปกรณ์ เบราว์เซอร์ และข้อมูลของระบบปฏิบัติการ เพื่อนำเสนอรายการส่งเสริมการขายที่ตรงเป้าหมายมากขึ้น เราใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานผ่าน Google Analytics และเปิดใช้งานฟีดเจอร์นี้เพื่อสนับสนุนการโฆษณาแบบดิสเพลย์ ช่วยให้เข้าใจถึงกลุ่มผู้ใช้งานของเรา โดยที่รายงานเหล่านี้ไม่ระบุชื่อผู้ใช้งานและไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เคยแบ่งปันกับทางเว็บไซต์ได้

ข้อมูลที่ฝังในเว็บไซต์ การเข้าเว็บไซต์จะมีข้อมูลแบบฝังจากเว็บไซต์อื่น ดังนั้นการเข้าถึงข้อมูลส่วนที่ฝังในเว็บไซต์จะเท่ากับการเข้าถึงเนื้อหาดังกล่าวบนเว็บไซต์ต้นทาง อาจทำให้ท่านถูกรวบรวมข้อมูลการใช้งานผ่านคุกกี้หรือมีการติดตามของบุคคลที่ 3 เป็นประวัติการโต้ตอบกับเว็บไซต์ที่ฝังเข้ามา ซึ่งจะขึ้นกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและเงื่อนไขของเว็บไซต์ที่ฝังเข้ามา

ลิงก์และเซิร์ฟเวอร์โฆษณาของบุคคลที่สาม: เว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ต้นทางอื่น ซึ่งจะมีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป ข้อมูลที่รวบรวมและการใช้งานที่เกี่ยวข้องจะขึ้นอยู่กับนโยบายที่เว็บไซต์เหล่านั้นระบุขึ้น ดังนั้นผู้ใช้งานจะต้องตรวจสอบนโยบายเหล่านั้นอีกครั้งเมื่อใช้งาน

เราปฏิเสธการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถระบุตัวตนของสมาชิกกับบุคคลที่ 3 ได้แก่ ผู้โฆษณา เซิร์ฟเวอร์ของบุคคลที่ 3 ในทุกกรณี ยกเว้นกรณีที่ระยุไว้ในข้อ 4 ของนโยบายนี้

  1. การแบ่งปันข้อมูลของเรา สามารถแบ่งปันข้อมูลไปยังบุคคลที่ 3 ในกรณีต่อไปนี้ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ท่านหรือสมาชิกทราบก่อนล่วงหน้า

ก). กรณีนำข้อมูลไปใช้ทางกฎหมาย ศาล หรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุตัวตน ใช้ตรวจสอบ หรือเพื่อสอบสวน สำหรับการฟ้องร้องทางกฎหมาย

ข). กรณีที่แบ่งปันข้อมูลภายในกลุ่ม สำหรับการดำเนินธุรกิจกับบริษัทต่าง ๆ โดยรับรองว่าบริษัทที่ได้รับข้อมูลจะทำการประมวลผลในรูปแบบเดียวกับที่เว็บไซต์ขอเราทำ

  1. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล เรามีมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อปกป้องข้อมูลจากการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อมูลของเว็บไซต์จะถูกรวบรวมไว้และมีระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยนโยบายการควบคุมของบริษัท โดยมีกำแพงป้องกันไวรัสด้วยรหัสผ่านและการตรวจสอบอย่างเข้มงวด

6. การปรับปรุงส่วนของเว็บไซต์ ทางเว็บไซต์อาจจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้มีความเหมาะสมตามการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทแต่เพียงผู้เดียว หลังจากที่มีการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วจะแสดงรูปแบบที่ปรับปรุงแล้วทันที โดยที่การแบ่งปันข้อมูลจะเป็นไปตามรูปแบบที่ได้รับการปรับปรุงล่าสุดเสมอ ผู้ใช้งานควรอ่านทำความเข้าใจถึงรูปแบบที่ปรับปรุงล่าสุดก่อนการใช้งานเสมอ