กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของเว็บไซต์

อ่าน กฎเกณฑ์และข้อกำหนดของเว็บไซต์: ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นข้อตกลงตามสัญญาระหว่างคุณกับเรา

กรุณาอ่านทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์และข้อกำหนดของเว็บไซต์ www.224avporn.com ก่อนการใช้งานเสมอ เพราะการใช้บริการเว็บไซต์ของเรานั้น ขึ้นอยู่กับการยอมรับข้อตกลงของท่าน ในเรื่องของกฎเกณฑ์ที่แสดงต่อไปนี้

การสมัครสมาชิกและสมัครบริการของทางเว็บไซต์ ต้องทำการยอมรับข้อตกลงและข้อกำหนดที่แสดงไว้ ดังนั้นการอ่านและทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์ที่เขียนไว้อย่างรอบคอบมีความสำคัญอย่างมาก และตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดที่มีร่วมกัน

นิยามศัพท์เฉพาะสำหรับกฎเกณฑ์และข้อกำหนด มีดังนี้

  1. คำว่า “ท่าน, ของท่าน, ผู้ใช้งาน” หมายถึง ผู้ใช้งาน ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกและบริการ
  2. คำว่า “เรา, ของเรา, เว็บไซต์, บริษัท” หมายถึง www.224avporn.com 

ดังนั้นกฎเกณฑ์และข้อกำหนด สำหรับผู้ใช้งานทั้งหมดของ www.224avporn.com และเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการใช้งานในอุปกรณ์เคลื่อนที่ บริการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจะมี “บริษัท” เป็นผู้ดำเนินการ

โดยที่ทาง “เรา” สามารถแก้ไขข้อความต่าง ๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์ได้ทุกเมื่อ ขึ้นกับการพิจารณาของเราเท่านั้น ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานต้องการเข้ามาใช้งาน ต้องทำหน้าที่ตรวจสอบกฎเกณฑ์และข้อกำหนดด้วยตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อความที่ปรากฎนั้นเป็นข้อมูลล่าสุดและสอดคล้องกับเวอร์ชันที่ท่านใช้อยู่

กฎเกณฑ์และข้อกำหนด

  1. ผู้ใช้งานของเว็บไซต์ www.224avporn.com จะต้องมีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป หากท่านเป็นผู้ใช้งานที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้งาน ด้วยการใช้งานภายใต้การดูแลของผู้ปกครอง (เช่น พ่อ-แม่) ตามกฎหมายเท่านั้น
  2. ทางเว็บไซต์ www.224avporn.com ขอสงวนสิทธิ์ในการลบหรือยุติการเผยแพร่ วิดีโอหรือภาพยนตร์ที่แสดงบนเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของวิดีโอบนเว็บไซต์ได้ตลอด โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นกับดุลยพินิจของทางเว็บไซต์เพียงผู้เดียวเท่านั้น
  1. สมาชิกของเว็บไซต์นั้นได้สิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกเมื่อไหร่ก็ได้ แต่ไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิ์ของสมาชิกได้ ทางเราให้สิทธิ์ท่านเข้าถึงข้อมูล หรือเนื้อหาที่ปรากฎอยู่บนเว็บไซต์ โดยสามารถเข้าถึงเนื้อหาเพื่อความบันเทิงส่วนตัวเท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ปรากฏในเว็บไซต์ได้

และทางเราไม่อนุญาตให้คัดลอก บันทึก เนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ รวมถึงการออกแบบต่าง ๆ ของเว็บไซต์ เพราะทุกการออกแบบมีสิขสิทธิ์ ทำให้ได้รับการคุ้มครองเพราะเป็นทรัพย์สินทางปัญญา

  1. เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ www.224avporn.com ภาพกราฟิกที่มีสัญลักษณ์ของเครื่องหมายการค้า (โลโก้) ที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินของ www.224avporn.com รวมถึงบริษัทในเครือ และภาคีของ www.224avporn.com ทำให้ทั้งหมดได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ดังนั้นขอให้ท่านไม่จับภาพเครื่องหมายการค้า โลโก้ หรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเว็บไซต์ ที่ปรากฏบน www.224avporn.com
  2. เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์ www.224avporn.com จะพบกับข้อมูลที่ไม่ใช่ของบริษัทโดยตรง เนื่องจาก www.224avporn.com ไม่ได้เป็นผู้สร้างภาพยนตร์ที่ลงในเว็บไซต์ด้วยตนเอง เป็นการรวบรวมเนื้อหาจากแหล่งต่าง ๆ ทางเราลงวิดีโอในเว็บไซต์เพื่อความบันเทิงส่วนบุคคลเท่านั้น ดังนั้นเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง ผิดศีลธรรม ไม่เหมาะสม ที่เป็นการล่วงละเมิด และไม่อยู่ในขอบข่ายความรับผิดชอบของเว็บไซต์ 

ทางบริษัทไม่รับรองเนื้อหา หรือคำแนะนำที่ไม่ใช่ของบริษัทที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิด หรือรับผิดชอบต่อเหตุไม่พึงประสงค์ เหตุไม่คาดคิด ความสูญเสีย หรือความเสียหาย ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้งานข้อมูลที่ไม่ใช่ของทางบริษัทไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม